Extended

Kursen Extended Basic Skills har idag ingen motsvarighet gällande vidareutvecklande kurser. Vi har valt att lägga in omfattande teori och dykträning som i andra system kommer in långt senare.

Upplägget på kursen gör att du stegvis lär dig avancerade dyktekniker utan att det känns oövervinnerligt.

Efter att ha genomfört denna kurs är dina förutsättningar att klara av en teknisk dykkurs mycket goda. Men även dykare som vill utöka sin kunskap inom dykskicklighet och utrustningskonfiguration kan gå kursen, och därigenom förbättra säkerheten, medvetandenivån och sitt självförtroende inom dykning.

Under kursen går vi igenom effektiv och strömlinjeformad utrustningskonfiguration för sportdykning och teknisk dykning. Vi övar simtekniker, avvägning, dykning i team, kommunikation, dykplanering och problemlösning.

I Extended Basic Skills ingår Nitroxutbildning samt hantering fullt ut av en stage flaska med bottengas.

Hur du än väljer att använda dina nya kunskaper efter kursen vet vi att du blivit en skickligare och mer medveten dykare. Du har framför allt blivit en dykare som kommer att njuta ännu mer av framtida dykning.

Du kan välja att dela upp kursen i tre delar:
– Teori
– Simtekniker, teamdykning och problemlösning
– Hantering av stage flaska
– Dessa tre delar ger en certifiering till Extended Basic Skills. Du väljer din egen takt om du önskar dela upp kursen.

Självklart finns möjligheten att gå kursen på traditionellt sätt, som en enhet.

Du kan lägga in ytterligare en del för att uppnå Extended Basic Skills +. Det handlar om ett djupdyk till max 40 meter med Trimix som andningsgas.
Kursen kan utföras med singelflaska eller dubbelpaket.

Förkrav Extended Basic Skills

  • Eleven ska vara minst 18 år
  • Kunna uppvisa minst 50 loggade dyk i varierande dykmiljö
  • God fysisk och mental hälsa.